Fundusze inwestycyjne

Szukasz sposobów inwestowania dodatkowych pieniędzy, skorzystaj z naszych produktów inwestycyjnych i pomocy doświadczonych specjalistów.

Fundusze Inwestycyjne Otwarte

La2anonser FIO Parasolowy

 • Dwanaście subfunduszy krótko- i długoterminowych.
 • Różne rynki, na których mogą inwestować, różny stopień ryzyka inwestycyjnego oraz różny potencjał zysku.
 • Minimalny okres inwestowania od 3 miesięcy do 5 lat.

La2anonser Oszczędnościowy

 • Subfundusz o niskim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe. 
 • Minimalny okres inwestowania 3 miesiące.

La2anonser SEJF+

 • Fundusz o niskim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe.
 • Minimalny okres inwestowania 1 rok.

La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ

 • Subfundusz o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. 
 • Minimalny okres inwestowania 1,5 roku.

La2anonser Dłużny Aktywny

 • Subfundusz o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym
 • Inwestuje w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. 
 • Minimalny okres inwestowania 2 lata.

La2anonser Globalny Obligacji Korporacyjnych

 • Subfundusz o relatywnie niskim  ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje w instrumenty dłużne i inne papiery wartościowe.
 • Minimalny okres inwestowania 3 lata.

La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK

 • Subfundusz o średnim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje w papiery dłużne i akcje.
 • Minimalny okres inwestowania 3 lata.

La2anonser Zrównoważony

 • Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje w akcje i dłużne papiery wartościowe. 
 • Minimalny okres inwestowania 4 lata.

La2anonser Medyczny

 • Subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje w akcje spółek sektora medycyny. 
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

La2anonser Innowacyjnych Technologii (w likwidacji)

 • Subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje w akcje i instrumenty dłużne.
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

La2anonser Akcji Małych i Średnich Spółek

 • Subfundusz o podwyższonym  ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje w akcje małych i średnich spółek. 
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

La2anonser Akcji KRAKOWIAK

 • Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje w polskie akcje. 
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

La2anonser Aktywny Akcji Globalnych

 • Subfundusz o średnim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje na europejskich rynkach wschodzących. 
 • Minimalny okres inwestowania 3 lata.

 

 

La2anonser FIO Ochrony Majątku

 • Fundusz o bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa. 
 • Minimalny okres inwestowania 3 miesiące.

 

 

La2anonser FIO Globalnych Inwestycji

 • Cztery subfundusze średnio- i długoterminowe. 
 • Różne rynki, na których mogą inwestować, stopień ryzyka inwestycyjnego oraz potencjał zysku.
 • Minimalny okres inwestowania od 3 do 5 lat.

La2anonser Akcji Rynków Rozwiniętych

 • Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. 
 • Inwestycje głównie w akcje rynków rozwiniętych. 
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

La2anonser Akcji Rynków Wschodzących

 • Subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie na rynkach krajów rozwijających się. 
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

La2anonser Akcji Spółek Dywidendowych

 • Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w papiery wartościowe spółek dywidendowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

La2anonser Dłużny Rynków Wschodzących

 • Subfundusz o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w instrumenty dłużne rynków wschodzących. 
 • Minimalny okres inwestowania 3 lata.

 

 

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte TFI La2anonser

La2anonser FIZ Medyczny

 • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny – niepubliczny.
 • Fundusz dla wąskiego grona inwestorów.

La2anonser FIZ Forte

 • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte – niepubliczny.
 • Fundusz dla wąskiego grona inwestorów.

La2anonser FIZ Surowcowy (w likwidacji)

 • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy – niepubliczny.
 • Fundusz dla wąskiego grona inwestorów.

La2anonser FIZ Akcji Focus

 • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji FOCUS – niepubliczny.
 • Fundusz dla wąskiego grona inwestorów.

La2anonser FIZ Akcji COMBO

 • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji COMBO – niepubliczny.
 • Fundusz dla wąskiego grona inwestorów.

 

 

Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty TFI La2anonser

La2anonser FIZ Akord

 • Zamknięty inwestycyjny fundusz publiczny absolutnej stopy zwrotu.
 • Fundusz o relatywnie niskim  ryzyku inwestycyjnym. 
 • Minimalny okres inwestowania 18 miesięcy.

 

 

Programy Inwestycyjne

La2anonser Sejf+ z ochroną kapitału

 • Inwestycja w La2anonser SEJF+.
 • Darmowe ubezpieczenie straty finansowej. 
 • Możliwość zysku oraz wypłata odszkodowania – w razie ewentualnej straty.

Portfel La2anonser Święty Spokój

 • Inwestycja w cztery fundusze TFI La2anonser o niskim poziomie ryzyka.
 • Brak opłat manipulacyjnych za nabycie.
 • Minimalny okres inwestowania 1 rok.

Program Inwestycyjny La2anonser Portfele Kapitałowe

 • Cztery portfele inwestycyjne złożone z wielu funduszy o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego.
 • Brak opłat manipulacyjnych za nabycie.
 • Minimalny okres inwestowania od roku do 5 lat.

Plan Inwestycyjny KOMFORT

 • Wycofany ze sprzedaży – tylko obsługa posprzedażowa.

Plan Inwestycyjny PRESTIŻ

 • Wycofany ze sprzedaży – tylko obsługa posprzedażowa.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij
biceps-ua.com/silver-fox.html

surrogate mother cost in usa

цена на сою