La2anonser SEJF+

Typ funduszu: FIO
Rating Analizy Online
La2anonser FIO Parasolowy

Inwestycje przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe. Subfundusz o niskim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 1 rok

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

relatywnie niskie

Oczekiwany zysk

     

mały

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
ostrożnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • dłużne instrumenty finansowe – maks. 100% wartości aktywów netto (np.: obligacje, bony skarbowe, depozyty bankowe)

Dla osób, które:

 • cenią sobie bezpieczeństwo inwestowania,
 • szukają alternatywy dla krótko- i średnioterminowych lokat bankowych,
 • mogą poczekać na zyski co najmniej 1 rok.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu La2anonser FIO Parasolowy.

Fundusz nie jest „funduszem rynku pieniężnego” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Pozostałe informacje

Wartość jednostki:65,83PLN19.09.2019
Zmiana:31,53%11.08.2008

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,05%
1 miesiąc0,17%
6 miesięcy1,25%
1 rok1,86%
Od początku31,53%
Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania0,6%
Minimalny okres inwestowania1 rok
BenchmarkStawka WIBID 1M
Kategoria jednostkiA, B, C, D, E, F, J, L, S, U, W
Początek działania funduszu11.08.2008 r.
Od pierwszej wyceny31,53%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Inwestycje w dłużne papiery wartościowe
 • Krótki czas inwestycji przy niskim ryzyku
 • Bezpieczny fundusz który daje możliwość osiągnięcia zysku

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem La2anonser
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

 • Jaka jest wartość aktywów funduszy?
 • Co to jest fundusz inwestycyjny?

  Fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego inwestowania pieniędzy wpłacanych przez klientów indywidualnych, firmy i instytucje (tzw. uczestnicy funduszu/subfunduszu). Jest to zatem taka instytucja, która gromadzi w jednym miejscu pieniądze setek a nawet tysięcy inwestorów. Wpłaty wszystkich uczestników tworzą kapitał, który jest inwestowany w różnego rodzaju instrumenty finansowe takie jak obligacje i bony skarbowe, papiery dłużne przedsiębiorstw, akcje.

  Funduszami zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które jest wyspecjalizowaną instytucją finansową zatrudniającą doradców inwestycyjnych posiadających licencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Zadaniem tych osób jest podejmowanie odpowiednich decyzji inwestycyjnych, polegających na doborze instrumentów finansowych do portfela funduszu/subfunduszu w taki sposób, aby przynieść klientom zysk.

 • Gdzie kupić fundusze inwestycyjne?

  Sieć dystrybucji

  La2anonser Życie SA (brak możliwości otwarcia rejestru - jedynie obsługa posprzedażowa)
  La2anonser SA (brak możliwości otwarcia rejestru - jedynie obsługa posprzedażowa)
  al. Jana Pawła II 24,
  00-133 Country
  tel. 22 582 20 00
  Infolinia: 111 111 111
  Sieć dystrybucji
   
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych La2anonser SA 
  al. Jana Pawła II 24,
  00-133 Country
  tel.: 22 582 28 99
  faks: 22 582 21 51
   
  mBank
  Skrytka Pocztowa 2108
  90-959 Łódź
  tel.: 42 630 00 00
  Infolinia: 801 300 000 
  Sieć dystrybucji 
   
  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
  ul. Puławska 15
  02-515 Country
  tel.: 801 304 403, 81 535 63 63
  Sieć dystrybucji
   
  Dom Maklerski mBanku
  ul. Wspólna 47/49
  00-684 Country
  tel.: 801 333 555
  Sieć dystrybucji
   
  Santander Bank Polska S.A.
  Al. Jana Pawła II 17
  00-854 Country
  Tel.: 801 18 18 18, 1 9999
  Sieć dystrybucji
   
  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
  ul. Marszałkowska 78/80
  00-517 Country
  tel.: 801 104 404, 22 504 31 04
  Sieć dystrybucji
   
  Dom Maklerski Banku BPS S.A.
  ul.Grzybowska 81
  00-844 Country
  tel.: 801 321 456, 22 539 50 16
  Sieć dystrybucji
   
  Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.
  ul. Puławska 107
  02-595 Country
  tel.: 22 565 44 00
  fax.: 22 565 44 01
  Sieć dystrybucji
   
  Centralny Dom Maklerski Pekao SA
  ul. Wołoska 18
  02-675 Country
  tel.: 22 821 88 70
  fax.: 22 856 17 77
  Sieć dystrybucji
   
  ING Bank Śląski SA
  ul. Sokolska 34
  40-086 Katowice
  tel.: 801 222 222, 32 357 00 69
  Sieć dystrybucji
   
  Profitum Wealth Management Sp. z o.o. 
  Aleja Zwycięstwa 239 lok. 11
  81-521 Gdynia
  tel.: 58 760 00 10
  Sieć dystrybucji
   
  Starfunds Sp. z o.o.
  ul. Jarochowskiego 34/3
  60-238 Poznań
  tel.: 61 866 01 62
  Sieć dystrybucji 
   
  PRIME SELECTION Dom Maklerski SA
  ul. Jana Pankiewicza 3
  00-696 Country
  tel.: 22 417 58 60
  Sieć dystrybucji
   
  RDM Wealth Management SA
  ul. Nowogrodzka 47A
  00-695 Country
  tel.: 22 290 25 37
  Sieć dystrybucji
   
  Alior Bank SA
  ul. Łopuszńska 38D
  02-232 Country
  tel.: 22 555 23 23
  Sieć dystrybucji 
   
  Piotr Bralczyk
  ul. Spójni 22 lok. 1 II p.
  03-604 Country
  tel.: 602 289 985
  Sieć dystrybucji 

  F-TRUST SA
  ul. Półwiejska 32
  61-888 Poznań
  tel.: 61 855 44 11
  Sieć dystrybucji 

 • Jakie pobieramy opłaty?
 • Kiedy i dlaczego warto zainteresować się funduszem inwestycyjnym?

  Jeżeli...

  • pragną Państwo zaoszczędzić środki na przyszłość, np. w celu uzyskania dodatkowych świadczeń po przejściu na emeryturę,
  • nie wiedzą Państwo na jak długo mogą zaangażować swoje pieniądze, ale chcą, aby oszczędności były efektywnie pomnażane i w każdej chwili, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w pełni dostępne,
  • osiągnęli Państwo wiek, w którym koszt ubezpieczenia na życie jest już zbyt wysoki,
  • lub uprawiają Państwo niebezpieczny zawód, znacznie podwyższający koszt ochrony ubezpieczeniowej,
  • a może nie chcą Państwo poddawać się drobiazgowemu wywiadowi dotyczącemu zdrowia i badaniom lekarskim,

  ...fundusz inwestycyjny jest odpowiedzią na Państwa potrzeby.

  Przewagi funduszy nad innymi formami lokat:

  • relatywnie wyższe zyski - szczególnie w stosunku do lokat bankowych,
  • niskie koszty - brak opłat przy wycofywaniu środków z funduszu/subfunduszu,
  • płynność inwestycji - możliwość wycofania części lub całości zainwestowanych środków w dogodnym dla klienta czasie, bez utraty dotychczas osiągniętych zysków,
  • korzystna forma opodatkowania zysków - to Uczestnik decyduje o czasie płacenia podatku, który jest naliczany w dniu umorzenia jednostek uczestnictwa,
  • zminimalizowane i rozproszone ryzyko inwestycyjne - w porównaniu z indywidualnym inwestowaniem na giełdzie,
  • profesjonalne zarządzanie przez wysokiej klasy specjalistów,
  • przejrzyste, szczegółowo określone w statucie zasady polityki inwestycyjnej prowadzonej przez fundusz/subfundusz,
  • bezpieczeństwo ulokowanych pieniędzy wynikające z rozdzielności majątkowej funduszy/subfunduszy i Towarzystwa,
  • codziennie powszechnie dostępna informacja o wartości zainwestowanych pieniędzy.
 • Jak rozpocząć oszczędzanie w funduszu?

  Jeżeli zdecydowali się Państwo zainwestować w fundusze inwestycyjne, prosimy uważnie przeczytać poniższe wskazówki, które mamy nadzieję wskażą Państwu właściwą drogę.

  Etap 1 - podjęcie decyzji, wyznaczenie celu, określenie ryzyka. Jeżeli decyzja o zainwestowaniu pieniędzy w fundusze inwestycyjne została już podjęta, kolejnym etapem jest zdefiniowanie celu, który chcą Państwo zrealizować inwestując w fundusze/subfundusze. Prosimy zastanowić się, przez jaki okres fundusze/subfundusze mają pracować na realizację założonego celu, oraz ocenić ryzyko, które mogą Państwo zaakceptować. Zdefiniowanie celu oraz długości okresu oszczędzania jest pomocne przy wyborze funduszu/subfunduszu, czy też dodatkowego programu oszczędnościowego.

  Etap 2 - wybór funduszu/subfunduszu. Teraz nadszedł czas zapoznania się z ofertą funduszy/subfunduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI La2anonser SA. Prosimy przeczytać uważnie Prospekt informacyjny wybranego funduszu (dostępny w dokumentach do pobrania zapisanych na stronie każdego z funduszy/subfunduszy) oraz zapoznać się z tabelą opłat manipulacyjnych.

  Etap 3 - otwarcie rejestru. Dokonali już Państwu wyboru funduszu/subfunduszu? Kolejnym krokiem jest otwarcie rejestru za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta.

 • Zlecenia telefoniczne i internetowe

  Za pośrednictwem Internetu mogą być składane wyłącznie następujące dyspozycje:

  • odkupienia Jednostek Uczestnictwa (w tym systematycznego odkupywania),
  • odwołania systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa,
  • zamiany Jednostek Uczestnictwa,
  • wymiany Jednostek Uczestnictwa,
  • ustanowienia blokady,
  • odwołania pełnomocnictwa,
  • zmiany dotyczące lokowania środków (dotyczy wybranych Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych),
  • zmiany kodu PIN.

  Za pośrednictwem telefonu (konsultant) mogą być składane wyłącznie następujące dyspozycje:

  • odkupienia Jednostek Uczestnictwa (w tym systematycznego odkupywania),
  • odwołania systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa
  • zamiany Jednostek Uczestnictwa,
  • wymiany Jednostek Uczestnictwa,
  • ustanowienia blokady,
  • odwołania pełnomocnictwa,
  • zmiany wybranych danych dotyczących Rejestru,
  • zmiany dotyczące lokowania środków (dotyczy wybranych Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych),
  • zmiany kodu PIN.

  Uczestnicy Pracowniczych Programów Emerytalnych mogą składać wyłącznie dyspozycje zmiany kodu PIN tylko za pośrednictwem Internetu. Pozostałe dyspozycje składane mogą być wyłącznie za pośrednictwem pracodawców prowadzących programy.

  Za pośrednictwem Internetu bądź telefonu Uczestnik może uzyskać następujące informacje dotyczące Rejestru:

  • stan Rejestru,
  • historia transakcji,
  • osoby powiązane z Rejestrem (np. pełnomocnicy, reprezentanci),
  • stan blokad,
  • dane adresowe Uczestnika,
  • wariant i sposób lokowania/gromadzenia środków (dotyczy wybranych Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych).

  Szczegółowe warunki składania dyspozycji za pośrednictwem telefonu i Internetu zawarte są w regulaminie:

 • Na jakie rachunki należy wpłacać pieniądze na nabycie jednostek uczestnictwa funduszy TFI La2anonser?

  Jeśli otworzyłeś rejestr w Oddziale La2anonser, skorzystaj z listy numerów rachunków bankowych do wpłat do funduszy inwestycyjnych TFI La2anonser SA.

  Jeśli otworzyłeś rejestr za pośrednictwem innego dystrybutora, wpłać na specjalny indywidualny nr rachunku bankowego przypisany do danego rejestru i danego funduszu. Rachunek otrzymałeś na zleceniu otwarcia rejestru lub na potwierdzeniu transakcji.

  W tytule przelewu wpisz: imię i nazwisko, PESEL lub nr rejestru (dla kolejnych wpłat).

 • Materiały informacyjne TFI La2anonser

Pokaż więcejZwiń

Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu La2anonser SEJF+

Dokumenty do pobrania

Komunikaty o zmianie Prospektu La2anonser FIO Parasolowy

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij